SWARCO Raiders Tirol Basketball vs TU Silveryoungsters U 19 Schwaz

vs

TU Silverminers Schwaz – SWARCO Raiders Tirol HeLL 2 OLDSTARS

vs

TU Silveryoungsters U 19 Schwaz vs SWARCO Raiders Tirol Basketball

vs

TU Silverminers Schwaz – TI Titans

vs

TU Silverminers Schwaz – SWARCO Raiders Tirol HeLL 3

vs

TU Silverminers Schwaz – USI Avalanches

vs

TU Silverminers Schwaz – SWARCO Raiders Tirol HeLL 1

vs